"W nauczaniu najwa?niejsza jest cierpliwo??,
gdy? tylko cierpliwemu ogrodnikowi rosn? najpi?kniejsze kwiaty"
M. Baran

Witamy Pa?stwa w Chatce Puchatka. Jest to nowopowsta?y punkt przedszkolny, ktry z rado?ci? powita wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Je?eli pragn? Pa?stwo zapewni? swoim pociechom najwy?szy standard, bezpiecze?stwo oraz profesjonaln? opiek?, serdecznie zapraszamy do Chatki Puchatka!