Wycieczka do gabinetu stomatologicznego

O tym, ?e dentysta nie jest taki straszny, przekonali?my si? podczas wycieczki do gabinetu stomatologicznego. Wszyscy chcemy mie? zdrowe z?bki, dlatego uwa?nie wys?uchali?my Pani doktor, ktra wyja?ni?a nam jak nale?y si? o nie troszczy?. Poznali?my rwnie? mnstwo ciekawego sprz?tu medycznego, a nast?pnie dzielnie poddali?my si? badaniu stomatologicznemu.