"?piewa? ka?dy mo?e"

W Przedszkolu Publicznym nr 7 'Kubusia Puchatka" w Bielawie odby? si? II Przegl?d Piosenki "?piewa? ka?dy mo?e. Impreza cieszy?a si? bardzo du?ym zainteresowaniem bielawskich przedszkoli. Chatk? Puchatka reprezentowali: Patryk Wi?niewski z piosenk? "Wakacje" oraz Bartek Aftanas z piosenk? Lato p?ynie do nas". Wyst?py by?y bardzo udane, a ka?dy uczestnik otrzyma? wspania?e nagrody. Gratulujemy!

 
Zabawy w Chatce Puchatka

Chatka Puchatka zawsze zapewnia nam mnstwo atrakcji oraz wspania?ej zabawy! Ka?dy dzie? dostarcza nowych wra?e? i niezapomnianych prze?y?. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z naszych przygd!

 
Dzie? Dziecka

Dzi? obchodzili?my jeden z naszych ulubionych dni: Dzie? Dziecka! Jak zwykle nie zabrak?o wsplnych ?pieww, zabaw, ta?cw oraz zawodw sportowych. Dodatkow? atrakcj? by?y dyplomy oraz prezenty, ktre wszyscy otrzymali?my. Szkoda, ?e ten dzie? up?yn?? nam tak szybko :-)

 
Dzie? Mamy i Taty

Z okazji tego wspania?ego dnia przygotowali?my specjalne przedstawienie, poprzez ktre okazali?my naszym rodzicom, jak wiele dla nas znacz? i jak bardzo ich kochamy. Wyst?p bardzo si? spodoba?, rodzice byli zadowoleni i nagrodzili nas d?ugimi brawami. Po cz??ci artystycznej przyszed? czas na wsplny pocz?stunek.

 
?piewaj?ce brzd?ce

Podczas VII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "?piewaj?ce Brzd?ce" 2012 Chatk? Puchatka dzielnie reprezentowa?y Julia Staszyk z piosenk? "Nie otwieraj drzwi" oraz Hania B?achut z piosenk? "Kotek Puszek", ktra zakwalifikowa?a si? do koncertu laureatw. Konkurs zorganizowany zosta? przez Sp?dzielcze Centrum Kultury w Bielawie.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 1 of 7