Wycieczka do gabinetu stomatologicznego

O tym, ?e dentysta nie jest taki straszny, przekonali?my si? podczas wycieczki do gabinetu stomatologicznego. Wszyscy chcemy mie? zdrowe z?bki, dlatego uwa?nie wys?uchali?my Pani doktor, ktra wyja?ni?a nam jak nale?y si? o nie troszczy?. Poznali?my rwnie? mnstwo ciekawego sprz?tu medycznego, a nast?pnie dzielnie poddali?my si? badaniu stomatologicznemu.

 
Wycieczka do kuchni

W kuchni Pani Danusi, ktra przygotowuje dla nas smaczne posi?ki, mieli?my okazj? podgl?da?, jak wygl?da praca kucharzy. Podczas wycieczki poznali?my mnstwo ciekawych urz?dze? i przedmiotw, ktre pomagaj? im w codziennej pracy. Na koniec wszyscy zjedli?my pyszne frytki, przyrz?dzone przy pomocy jednej z tych niesamowitych maszyn! :-)

 
Wielkanocny Zaj?czek

Tradycyjnie w Wielki Czwartek odwiedzi? nasze przedszkole Wielkanocny Zaj?czek. Dzieci szuka?y s?odkich upominkw po ?ladach i wskazwkach pozostawionych przez zaj?czka. Jak zawsze by? to dzie? pe?en wra?e? i rado?ci, a wszystkie dzieci otrzyma?y od zaj?czka mnstwo s?odkich pyszno?ci.

 
Dzie? Kobiet

Wspln? zabaw? ze swoimi mamusiami uczcili?my ?wi?to kobiet, zarwno tych ma?ych, jak i tych du?ych. Nie zabrak?o weso?ych wierszykw, piosenek i ta?cw. Ch?opcy ?yczyli swoim kole?ankom du?o rado?ci i u?miechu, a mamusiom obiecali, ?e zawsze b?d? bardzo grzeczni. :-)

 
Powitanie Wiosny 2012

21 marca wszystkie dzieci przywita?y nadchodz?c? wiosn?. By? to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w naszym przedszkolu, podczas ktrego maluchy bawi?y si?, ?piewa?y piosenki o tematyce wiosennej oraz spotka?y si? z wykonan? wcze?niej Marzann?.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Page 2 of 7